Aankondiging van een opdracht

Fixatiemateriaal WZC Ten Boomgaarde

Het aankopen van fixatiemateriaal voor WZC Ten Boomgaarde.

Publicatiedatum
30-08-2016
Deadline
22-09-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
34328300 - Veiligheidsgordels
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Brugge
Postadres
Ruddershove 4, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
De Smet Inge Maria

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie bestek.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Vakbekwaamheid

Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!