Aankondiging van een opdracht

Open offerteaanvraag- raamovereenkomst levering certificaten

Het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van energiecertificaten. De opdracht is opgedeeld in de volgende vier percelen:
(1) Perceel 1: "Groenestroomcertificaten Vlaams gewest":
Leveringsplaats: Vlaams EnergieBedrijf, Koninklijk Pakhuis bus 301 Havenlaan 86C te 1000 Brussel; Toelichting: het aanleveren van groenestroomcertificaten overeenkomstig de bepalingen van het energiedecreet in het Vlaams Gewest.
(2) Voor Perceel 2: "WKK-certificaten Vlaams gewest":
Leveringsplaats: Vlaams EnergieBedrijf, Koninklijk Pakhuis bus 301 Havenlaan 86C te 1000 Brussel Toelichting: het aanleveren van warmtekrachtkoppelingscertificaten overeenkomstig de bepalingen van het energiedecreet in het Vlaams Gewest.
(3) Voor Perceel 3: "groenestroomcertificaten/certificats verts Brussels Hoofdstedelijk gewest":
Leveringsplaats: Vlaams EnergieBedrijf, Koninklijk Pakhuis bus 301 Havenlaan 86C te 1000 Brussel; Toelichting: het aanleveren van groenestroomcertificaten/certificats verts overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie betreffende het energiebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(4) Voor Perceel 4: "Certificats verts (groene certificaten) Waals gewest":
Leveringsplaats: Vlaams EnergieBedrijf, Koninklijk Pakhuis bus 301 Havenlaan 86C te 1000 Brussel; Toelichting: het aanleveren van "certificats verts" (groene certificaten) overeenkomstig de bepalingen van het energiedecreet in het Waals Gewest.
Alle certificaten dienen van die aard te zijn dat ze zullen worden aanvaard door de bevoegde regulator.
Inschrijvers kunnen voor één, voor meerdere of voor alle percelen een offerte indienen. Het is de inschrijvers toegestaan om meerdere offertes in één document op te nemen.
Voor gedetailleerde informatie over het voorwerp en de modaliteiten van de opdracht wordt verwezen naar het bestek met bijlagen, als bijlage gevoegd aan onderhavige aankondiging.

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
13-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
09130000 - Aardolie en aardoliedistillaten
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaams Energiebedrijf
Postadres
Havenlaan 86 C bus 301, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Inne Peersman
Ter attentie van
Inne Peersman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!