Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

aankoop aardgas voor de periode 2017-2018-2019

Levering van aardgas voor de stad Leuven, OCMW Leuven, Museum M, AGSL, aan de stad gelinkte organisaties, kerken / kerkfabrieken, ...

Publicatiedatum
06-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
De heer Yves Vermaelen

Overige nadere inlichtingen

De antwoorden op de vragen werden verstuurd naar alle kandidaat-inschrijvers die het lastenboek hebben opgevraagd.
Bij deze antwoorden hoort ook een excel-lijst met een kolom met de aansluitpunten die maandelijks worden ingelezen door Indexis.
De inschijvers dienen voor het indienen van hun offerte hiermee rekening te houden.
Deze bijkomende informatie kan ook worden aangevraagd via een mail naar:
bestekken@leuven.be

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!