Aankondiging van een opdracht

aankoop aardgas voor de periode 2017-2018-2019

Levering van aardgas voor de stad Leuven, OCMW Leuven, Museum M, AGSL, aan de stad gelinkte organisaties, kerken / kerkfabrieken, ...

Publicatiedatum
30-08-2016
Deadline
25-10-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
De heer Yves Vermaelen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De opdracht wordt aangegaan voor meerdere jaren.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

.

Vakbekwaamheid

Door de CREG/VREG gemachtigd zijn om in België als energie leverancier te mogen optreden

Eventuele minimumeisen:

.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!