Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamcontract voor een single supplier van Multimedia - Hifi - Elektro

Zorgbedrijf Antwerpen, hierna ZBA genoemd, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat en ondernemingsnummer 0809.699.184 , is actief in de zorgsector en telt 42 dienstencentra, een gamma aan thuisdiensten, 3000 serviceflats en 17 woonzorgcentra verspreid over alle districten van Antwerpen. De Woon-, zorg en thuisdiensten voor senioren zijn in 2009 ondergebracht in een verzelfstandigd Zorgbedrijf Antwerpen, als nieuw bedrijf binnen de groep Stad Antwerpen.
Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen VZW, verder genoemd ZNA, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 267 en ondernemingsnummer 0862382656. Momenteel werken bij ZNA 7.000 mensen, waaronder 2.650 verpleegkundigen, 550 verzorgenden en een 600-tal artsen. Onze medewerkers verzorgen dagelijks ongeveer 7.000 patiënten. Met jaarlijks zo'n 75.000 opnames en ruim 1 miljoen consultaties, labo-onderzoeken en medische beeldopnames is ZNA de grootste zorgverstrekker in België. Op Europees niveau zit onze ziekenhuisgroep in de top tien.
Zorgbedrijf Antwerpen fungeert in deze overheidsopdracht als opdrachtencentrale.
Het contract wordt aangegaan voor een duurtijd van 2 jaar, met de mogelijkheid om dit 2 x met één jaar te verlengen.
De aanbieders maken prijs voor een korf multimedia-hifi-electro-artikelen. Deze prijs en andere gunningscriteria dienen als basis voor de selectie van de leverancier.
De aanbestedende overheid zal kiezen voor de economisch meest gunstige regelmatige offerte. De voorkeur gaat naar één partner voor het hele gevraagde pakket, maar ZBA-ZNA sluiten individuele afspraken per perceel niet uit. De opdracht wordt gegund per perceel, maar het ZBA-ZNA behoudt zich het recht om meerdere percelen samen te voegen indien dit voordeliger is voor het ZBA-ZNA in uitgave en uitvoering. De opdrachtnemer treedt hierbij op als voorkeursleverancier ten behoeve van de opdrachtgevers voor de geselecteerde goederen en diensten. De opdrachtgevers geven de opdrachtnemer echter geen exclusiviteitsrecht.
ZBA-ZNA behouden zich het recht voor om bepaalde percelen niet te gunnen.
Het overzicht van de adreslijst geeft een detail opgave van de leveringsplaatsen. De leveranciers moet ermee rekening houden dat er adressen aan toegevoegd en geschrapt kunnen worden doorheen de tijd.

Publicatiedatum
05-06-2015
Opdrachtcodes (CPV)
32322000 - Multimedia-uitrusting
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
30213100 - Draagbare computers
30230000 - Computerapparatuur
30237100 - Computeronderdelen
32250000 - Mobiele telefoons
32252000 - Gsm-telefoons
32321100 - Film- en video-uitrusting
32321200 - Audiovisuele uitrusting
32321300 - Audiovisuele materialen
32323300 - Video-uitrusting
32324300 - Televisie-uitrusting
32333100 - Videorecorders
32333400 - Videospelers
32351000 - Toebehoren van audio- en video-uitrusting
32550000 - Telefoonuitrusting
32552100 - Telefoontoestellen
33700000 - Producten voor persoonlijke verzorging
33711500 - Huidverzorgingsproducten
33713000 - Voetverzorgingsproducten
33730000 - Oogverzorgingsproducten en contactlenzen
33741000 - Handverzorgingsproducten
33742000 - Nagelverzorgingsproducten
33750000 - Babyverzorgingsproducten
34933000 - Navigatie-uitrusting
37416000 - Vrijetijdsuitrusting
37480000 - Machines of apparatuur voor vrijetijdsuitrusting
37524000 - Spellen
37524100 - Educatieve spelen
37532000 - Videospelletjes
38110000 - Navigatie-instrumenten
38651600 - Digitale fototoestellen
39141000 - Keukenmeubilair en apparatuur
39220000 - Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden
39221000 - Keukenuitrusting
39221100 - Keukengerei
39700000 - Huishoudelijke apparaten
39711100 - Koelkasten en diepvriezers
39711110 - Koel-vriescombinaties
39711200 - Keukenmachines
39711211 - Keukenmixers
39712200 - Haarverzorgingsapparaten
39713200 - Wasmachines en drogers
42716120 - Wasmachines
44410000 - Artikelen voor badkamer en keuken
85144100 - Diensten voor verzorgingstehuis
98320000 - Kappers- en schoonheidsverzorgingdiensten
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Vereniging naar publiek recht
Postadres
Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Wouter Blondé
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!