Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamcontract leasing of aankoop digitale aankondigingsborden

Leasing of aankoop van digitale aankondigingsborden
De opdracht omvat het leveren, plaatsen en operationeel opleveren van :
lot 1: LED-displays. Deze zullen gebruikt worden voor het verspeiden van informatie via kleurenbeelden. De leverancier lijst zowel de 'verticale' als 'horizontale' mogelijkheden op.
vermoedelijke hoeveelheid : 8 (voor gemeentebestuur Tervuren en gemeentebestuur Kortenberg)
lot 2: Signalisatieborden. Signalisatieborden om te gebruiken als optimale bewegwijzering op het openbaar domein. Denk hierbij aan richtingaanwijzers, gebod en verbod borden, verwijzingen aan parkeermogelijkheden, bezienswaardigheden en vergelijkbare. De voorkeur gaat uit naar een uniform systeem dat voorzien is van inwendige verlichting. De installatie "verlichte aanwijzers" dienen geplaatst te worden tegen bestaande structuren of op aan te leveren structuren bijvoorbeeld een ronde staander met technisch luik.

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34992100 - Verlichte verkeersborden
30195600 - Mededelingenborden of toebehoren
31682230 - Grafische beeldschermpanelen
34928470 - Signaleringsborden
35261000 - Informatieborden
38653400 - Projectieschermen
44423400 - Signaleringsborden en aanverwante artikelen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Tervuren
Postadres
Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Gerd Nicasy

Overige nadere inlichtingen

gewijzigde omschrijving van perceel I - LOT 1 - LED displays (II.1.5) - technische bepalingen (bestek p 17 - 21 )

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!