Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - brandladder en balustrades - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

brandladder en balustrades

Publicatiedatum
28-09-2015
Opdrachtcodes (CPV)
44481100 - Brandladders
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Kortrijk
Postadres
Budastraat 27, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Rik Lambert

Overige nadere inlichtingen

Erratum 1
I.5 Toegangsrecht - technische bekwaamheid van de inschrijver:
In het bestek staat bij de selectiecriteria dat een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers, vereist is.
Hierbij bevestigt de aanbestedende overheid dat een certificaat dat aantoont dat een leidinggevende van het bedrijf van de inschrijver een opleiding volgde inzake Veiligheid, gezondheid en milieu bij een erkende organisatie (NAVB, SYNTRA…) als voldoende wordt beschouwd.
Erratum 2
De openingsdatum van de offertes wordt gewijzigd van 14 oktober naar 21 oktober 2015.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!