Aankondiging van een opdracht

Raamcontract voor het leveren, plaatsen en herstellen van 3000 afvalbakken in het werkingsgebied van IVAGO

Deze opdracht betreft het leveren, plaatsen en herstellen van 3000 afvalbakken in het werkingsgebied van IVAGO.
Onder afvalbak verstaan we een recipiënt dat op het openbaar domein staat en wordt gebruikt om zwerfvuil in te zamelen.
De opgegeven hoeveelheden zijn ramingen gebaseerd op de huidige plannen en verwachtingen en zijn dus indicatief. Het bestek voorziet de mogelijkheid om hiervan af te wijken tot -25% en tot +25% zonder dat dit bijkomende kosten met zich meebrengt. Verminderde werkelijke hoeveelheden kunnen geen aanleiding geven tot verplichte afname van om het even welke onderdelen. Vermeerderde werkelijke hoeveelheden dienen geleverd en uitgevoerd aan de voorwaarden van de contractuele verbintenis.

Publicatiedatum
15-11-2016
Deadline
10-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34928480 - Afval- en vuilcontainers en bakken
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
IVAGO
Postadres
Proeftuinstraat 43, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Bert Lammens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!