Vooraankondiging

Parkeerbeheersysteem voor vrachtwagenparkings

Deze opdracht heeft als voorwerp:
• het ontwikkelen, leveren, plaatsen, in dienst nemen en onderhouden van een parkeerbeheersysteem voor vrachtwagenparkings
• het leveren, plaatsen, in dienst nemen en onderhouden van nieuwe detectiesystemen voor het parkeerbeheersysteem
• het integreren van bestaande detectiesystemen in het parkeerbeheersysteem
• uitvoeren van manuele tellingen ter controle van de telsystemen en bijsturen van het parkeerbeheersysteem op basis van de manuele tellingen
• Eindrapport met bevindingen en aanbevelingen


Datum van verzending van deze aankondiging
17-12-2018
Publicatiedatum
18-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
34972000 - Systeem voor het meten van de verkeersstroom
45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting
63712700 - Verkeersleidingsdiensten
63712710 - Verkeersbewakingsdiensten
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 092762829
Fax
-
E-mail
femke.decock-perreman@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328419
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328419
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!