Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het onderhoud van de technische verwarmingssystemen: gecentraliseerd technisch beheer NAMENS DE SPF JUSTICE, Directoraat-generaal Gevange

Dit contract betreft het onderhoud van installatie "gecentraliseerd technisch beheer" van het verwarmingssysteem van de gevangenis Ittre.

Datum van verzending van deze aankondiging
07-02-2019
Publicatiedatum
07-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres
Willebroekkaai 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 475679678
Fax
-
E-mail
athanase.tshibangu@just.fgov.be
Hoofdadres
http://www.publicprocurement.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332449
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!