Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

R35 Waregem. Doortocht gecombineerd met schoolomgeving Westerlaan - Noorderlaan

R35 Waregem. Doortocht gecombineerd met schoolomgeving Westerlaan - Noorderlaan
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Voorbereidende op – en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen;
- Inrichten van de bouwplaats;
- Alle grondwerken, nodig voor het uitvoeren van de werken volgens de aanduiding van de plannen, lengte- en dwarsprofielen;
- De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten, straatkolken;
- Het uitvoeren van rioolrenovatie op de bestaande riolering in de Slekkeput.
- De uitvoering van een uitstroomconstructie thv de Gaverbeek;
- De uitvoering van ondergrondse bufferbekkens in kunststof met betonnen in- en uitstroomconstructies;
- Het aanleggen van rijbaan in bitumineuze materialen;
- Het aanleggen van rijbaan en bushalten in betonverharding;
- Het aanleggen van parkeerstroken, voetpaden en pleinverharding in verbeterde betonstraatstenen;
- Het aanbrengen van (brede) trottoirbanden uit beton;
- Het realiseren van kantstroken in verbeterde betonstraatstenen;
- Het realiseren van luifels in staal als schuilinfrastructuur;
- Het aanbrengen van wegmarkeringen
- Het uitvoeren van afkoppelingen op privaat domein en aansluiten op de openbare riolering;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
20-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
44130000 - Hoofdleidingen voor riolering
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
77340000 - Snoeien van bomen en heggen
45233229 - Onderhoud van bermen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Ter attentie van
ir. Sven Couck

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek + meetstaat
In plaats van
Originele bestekteskt + meetstaat
Te lezen
Ingevolge de toevoeging van een nieuwe financier 'Waregem Lokaal Pact', werd de bestektekst + meetstaat aangepast (zie terechtwijzend bericht als bijlage)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
26-10-2015 15:00
Te lezen
09-11-2015 10:55
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
26-10-2015 15:00
Te lezen
09-11-2015 10:55
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
26-10-2015 15:00
Te lezen
09-11-2015 10:55

Overige nadere inlichtingen

Door de toevoeging van een nieuwe financier 'Waregem Lokaal Pact' werd de bestektekst + meetstaat aangepast. De inhoud is terug te vinden in het terechtwijzend bericht als bijlage bij de documenten.
De inschrijvers worden verzocht hun eventueel reeds ingediende offerte in te trekken en een nieuwe offerte in te dienen aan de hand van de als bijlage toegevoegde nieuwe samenvattende meetstaat (extentie NIEUW) en offerteformulier. De aanbestedingsdatum werd uitgesteld naar maandag, 9 november om 10.55 u.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!