Aankondiging van een opdracht

Raamcontract leveren betonproducten

Dit raamcontract omvat de levering van geprefabriceerde betonproducten gedurende de termijn van drie jaar (36 maanden na aanvang van opdracht)
De overeenkomst gaat uit van de wekelijkse levering van de materialen op de gemeentelijke stapelplaats.
De keuze van de leverancier wordt bepaald door de kostprijs van een selectie van vermoedelijk meest gebruikte materialen die in een meetstaat zijn verwerkt.
De inschrijver bezorgt met zijn inschrijving één of meerdere catalogussen met prijzen van alle leverbare materialen.
Voor alle materialen wordt een vaste coëfficiënt op de catalogusprijzen van de leverancier toegepast, ook al komen deze niet in de meetstaat van de opdracht voor
Jaarlijks kan een catalogus met zijn prijzen herzien worden. De vaste coëfficiënt op deze catalogus blijft gedurende de volle periode van drie jaar van toepassing.
Indien de jaarlijkse aanpassing van de catalogusprijzen van die aard is dat de stijging te sterk is of het gamma te beperkt, kan dit aanleiding zijn om het contract te beëindigen.
Binnen deze opdracht vallen evenzeer alle leveringen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Evergem en OCMW.

Publicatiedatum
21-04-2015
Deadline
04-06-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
44114200 - Betonproducten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Evergem
Postadres
Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sabine De Meyer

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!