Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen buitenschrijnwerk en gevelbekleding - fase 2 zwembad - Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74 te 9000 Gent

Vernieuwen buitenschrijnwerk en gevelbekleding - fase 2 zwembad - Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74 te 9000 Gent

Publicatiedatum
22-09-2015
Deadline
29-10-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
44220000 - Schrijnwerk voor de bouw
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* voor kandidaten/inschrijvers die niet in België zijn gevestigd: een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing)
* voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Economische en financiële draagkracht

De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen.

Eventuele minimumeisen:

De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de Wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Vakbekwaamheid

* een bewijs van erkenning

Eventuele minimumeisen:

* een bewijs van erkenning: de aannemer moet voldoen aan de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
Vereiste erkenning: Categorie D20, klasse 2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!