Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

BI-15-001 Opdracht voor het realiseren van vloerrenovatie in het administratief gebouw van FARYS te Gent.

Opdracht voor het realiseren van vloerrenovatie in het administratief gebouw van FARYS|TMVW te Gent.
Deze werken dienen te gebeuren terwijl de gewone werking van de diensten die in het gebouw zijn gevestigd, mogelijk en maximaal gegarandeerd blijven.

Publicatiedatum
24-04-2015
Deadline
26-05-2015 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
44112200 - Vloerbedekking
45432100 - Aanbrengen en afwerken van vloeren
45432110 - Leggen van vloeren
45432111 - Leggen van flexibele vloerbekleding
45432120 - Aanbrengen van dubbele vloer
45432121 - Computervloeren
45432130 - Vloerbekledingswerk
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
De Ganck Bart Chris

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijvers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, overeenkomstig art. 66 van het KB van 16 juli 2012

Vakbekwaamheid

De werken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht zijn gerangschikt in categorie D25 of D29. De opdracht wordt geraamd in klasse 4.
De inschrijver voegt in zijn offerte het bewijs dat hij voor deze categorie erkend is. De klasse waarin de inschrijver erkend is, dient voldoende te zijn voor gunning van het bedrag bepaald door het inschrijvingsbedrag eventueel verbeterd door de aanbestedende overhead.
Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen dient de inschrijver minstens twee relevante referenties mét door de opdrachtgever ondertekende tevredenheidsattesten bij zijn inschrijving te voegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offerte tot tevredenheid van de opdrachtgever gelijkaardige werken heeft uitgevoerd (i.c. renovatie van vloeren van vergelijkbare aard, omvang en omgeving)
Tevens dient de inschrijver minstens twee (2) relevante referenties mét door de opdrachtgever ondertekend tevredenheidsattesten bij zijn inschrijving te voegen. Hieruit moet blijken dat deze in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes tot tevredenheid van de opdrachtgever werken heeft uitgevoerd waarbij de voorgestelde – of vergelijkbare - materialen degelijk en correct zijn geplaatst (i.c. afwerken van vloeren met dezelfde (type)materialen zoals aangeboden in huidige procedure)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!