Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van bouwtechnisch materiaal en materieel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst voor het leveren van bouwtechnisch materiaal en materieel

Publicatiedatum
11-09-2015
Opdrachtcodes (CPV)
44111000 - Bouwmaterialen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid heeft op 9/9/2015 een infovergadering gehouden over dit bestek. Het verslag hiervan kan u terugvinden als bijlage.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!