Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Opdracht 7013015001 - Raamovereenkomst betreffende de studie, de levering, de plaatsing van kabelbanen en bekabeling voor Ac en Dc voedingen in de technische lokalen van Infrabel ICT, verspreid over het ganse land

Raamovereenkomst betreffende de studie, de levering, de plaatsing van kabelbanen en bekabeling voor Ac en Dc voedingen in de technische lokalen van Infrabel ICT verspreid over het ganse land
Dit raamcontract laat toe om zowel nieuwe als bestaande lokalen te voorzien van betrouwbare elektrische voedingen voor de apparatuur van I-ICT zodat de dienstverlening waarvoor deze installaties instaan op een veilige, betrouwbare en continue wijze kan worden gerealiseerd.

Publicatiedatum
03-07-2015
Deadline
12-08-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45314310 - Leggen van kabels
44322200 - Kabelaansluitingen
44322000 - Kabeltoebehoren
45315600 - Laagspanningsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - ICT
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
I-ICT.131
Ter attentie van
Damien Duvivier

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming:
• De kandidaat die personeel tewerkstelt onder de Belgische sociale zekerheid: een attest van de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen
voor de sociale zekerheid (art. 67 § 1 van het KB van 16/07/2012);
• De kandidaat die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt: een attest uitgereikt
door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling
van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij
gevestigd is (art. 67 § 2 van het KB van 16/07/2012);
• De Belgische kandidaat: een 'fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten' overeenkomstig artikel 68
van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen,
NOGA - Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33 bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02 575 80 80, e-mail:
telemarc@minfin.fed.be, maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de kandidaturen;
• De kandidaat van een andere lidstaat: een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale
verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (art. 68 § 2 van het
KB van 16/07/2012).

Vakbekwaamheid

De kandidaten dienen aan te tonen:
- dat ze beschikken over een erkenning in de categorieën P1 klasse 6 of hoger;
- dat ze een grote expertise in het domein van industriële elektrische installaties hebben. Er wordt verwacht dat de weerhouden firma’s I-ICT op degelijke wijze kunnen bijstaan en grondig advies kunnen geven in deze materie en de juiste oplossing kunnen aanbieden. De kandidaten dienen over ten minste vijf (5) referenties (Belgische, Europese, andere) te beschikken op het vlak van van de realisatie van vergelijkbare opdrachten.
Voor iedere referentie (maximum twee bladzijden per referentie ) wordt volgende informatie verwacht:
*Een duidelijke en uitgebreide omschrijving van de opdracht;
*bedrag van de opdracht;
*bestelhoeveelheid van de opdracht (aantal, soorten materiaal en toebehoren);
*begin en einddatum;
*contactpersonen, gegevens van deze personen;
*precieze bijdrage in het kader van de verwezenlijking van het project;
- dat ze zich kunnen organiseren om op minimum 3 plaatsen terzelfdertijd een gelijkwaardige service te leveren;
- dat bij de contactpersonen en bij de installatieploegen die ter plaatse gaan, steeds 1 persoon de lokale taal machtig is (NL en FR).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!