Aankondiging van een opdracht

Lineair vernieuwen van boordstenen in de gemeente Anderlecht

Lineair vernieuwen van boordstenen in de gemeente Anderlecht

Publicatiedatum
11-06-2015
Deadline
04-08-2015 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
44912400 - Trottoirbanden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur van Anderlecht
Postadres
Joseph Wybranlaan, 1070 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Leefkader - Openbare Ruimten - Openbare werken
Ter attentie van
K. De Durpel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 243801.65 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!