Aankondiging van een opdracht

Wegen: Buitengewone onderhoudswerken (Dienstjaren 2016-2017-2018-2019)

De opdracht behelst het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken.
Inhoudende het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan:
- rijwegen;
- voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, e.a.
in verschillende straten van de gemeente Wommelgem.

Publicatiedatum
22-12-2015
Deadline
03-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
44113600 - Bitumen en asfalt
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Wommelgem
Postadres
Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nathalie Van Tassel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!