Aankondiging van een opdracht

AF-1730-15-003 Het leveren en plaatsen van een semipermanente sporthal aan de Vitseroelstraat te Ternat

Om tijdelijk onderdak te kunnen bieden aan de sportclubs en scholen van de gemeente tijdens de renovatie van de huidige sportaccommodatie wenst de gemeente Ternat op de sportterreinen van de “Green Devils” hockey club, gelegen aan de Vitseroelstraat 26 te 1740 Ternat, een semipermanente sporthal te plaatsen. Het tijdelijke gebouw is geïsoleerd, voorzien van de nodige technieken en bestand tegen alle weersomstandigheden.
De semipermanente sporthal dient beschikbaar te zijn in de periode van 1 september 2016 tot 1 juni 2017.

Publicatiedatum
26-11-2015
Deadline
19-01-2016 om 23:59
Opdrachtcodes (CPV)
44200000 - Constructieproducten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Huur
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Dupont Laurent

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Vakbekwaamheid

Referenties (incl. tevredenheidsattesten)

Eventuele minimumeisen:

Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens twee referenties (incl. tevredenheidsattesten) bijvoegen van gelijkaardige opdrachten (leveren en plaatsen van een semipermanente accommodatie met technieken, geïsoleerd en bestand tegen alle weersomstandigheden en telkens met een minimale oppervlakte van 1 000 m²), uitgevoerd binnen de laatste drie jaar, voorafgaand aan de datum van indiening van de kandidatuurstellingen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!