Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

16EF/2015/38 - Haven van Zeebrugge - Achterhaven - Vernieuwen oevers Boudewijnkanaal

16EF/2015/38 - Haven van Zeebrugge - Achterhaven - Vernieuwen oevers Boudewijnkanaal

Publicatiedatum
06-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
44212400 - Heiwerk
44212410 - Damwandplanken
45246200 - Oeverbeschermingswerken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Postadres
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
ir. Barabara Van Sompel

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Onder 2.2. Administratieve voorschriften bij toepassing van het Koninklijk Besluit van 15.07.2011 Plaatsing Overheidsopdrachten klassieke sectoren (K.B. Plaatsing) (BS 9 augustus 2011) wordt volgende alinea aan het “artikel 16 Allerlei heffingen” toegevoegd:
Toe te voegen tekst
De inschrijver vermeldt in zijn offerte de aanslagvoet van de belasting op de toegevoegde waarde. Indien er verschillende aanslagvoeten toepasselijk zijn, dient de inschrijver voor elke aanslagvoet de desbetreffende posten van de samenvattende opmeting of van de inventaris op te geven.
De aannemer houdt er rekening mee dat voor posten 60 en 61 géén BTW mag aangerekend worden daar deze posten over verzekeringstechnische kwesties gaan.
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!