Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering verschillende materialen periode 1.6.2015 t/m 31.5.2017 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De opdracht bestaat uit 6 percelen voor de levering van allerlei materialen gedurende 2 jaren voor onze gemeentelijke diensten:
* Perceel 1 (Leveren van grint)
* Perceel 2 (Afhalen of leveren van koud asfalt, warme asfalt en bitumenemulsie)
* Perceel 3 (Leveren dolomiet)
* Perceel 4 (Afhalen gestabiliseerd zand, zeefzand, beton, beton- en mengpuin)
* Perceel 5 (Leveren steenslag en continue steenslag-fundering)
* Perceel 6 (Leveren verschillende zandsoorten)

Publicatiedatum
05-05-2015
Deadline
28-05-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
44100000 - Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Dilbeek
Postadres
Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sandra Mary

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

EUR 200.000 btw incl.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!