Aankondiging van een opdracht

OPEN OFFERTE AANVRAAG VOOR DE LEVERING VAN VEERTIEN OPHAALWAGENS VOOR GFT

Het betreft een opdracht voor leveringen in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.
De opdracht bevat 2 percelen.
Perceel 1:
Acht (8) 26 ton GFT ophaalwagens aangedreven door CNG en met containerbeladingsysteem geschikt voor GFT-containers tot 40 tot 500 liter.
Perceel 2:
Zes (6) 26 ton GFT ophaalwagens aangedreven door DIESEL en met containerbeladingsysteem geschikt voor GFT-containers tot 40 tot 500 liter.

Publicatiedatum
14-09-2016
Deadline
09-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34144512 - Vuilniscompacteerwagens
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst
Postadres
Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Van der Meeren Jeroen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!